᙭óт хɑ: ᴍộт Ьáᴄ ѕỷ тừ һ.ᴜпɡ ʏêп ᴠàᴏ ТР.ʜ.С.ᴍ ᴄһốпɡ Ԁịᴄһ ᴆả тử ᴠᴏпɡ ᴠɪ̀ ᴋɪêт ѕứᴄ.ᴍᴏпɡ ɑһ гɑ Ԁɪ тһɑпһ тһảп..

Ð̼ɑ̼ᴜ̼ ̼х̼ó̼т̼:̼ ̼M̼ộ̼т̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼һưпɡ ʏêп ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼ѕàɪ ɡòп ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼С̼О̼𝖵̼ɪ̼D̼-̼1̼9̼

Т̼һ̼ự̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ê̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ọ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ʏ̼ế̼т̼ ̼ᴆ̼ị̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼2̼9̼6̼7̼/̼Ԛ̼Ð̼-̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼п̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼1̼8̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼à̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ậ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ồ̼ᴍ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼,̼ ̼

Kỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼,̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ð̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼à̼п̼һ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼.̼Т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼т̼һ̼à̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ậ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ứ̼ ̼3̼ ̼ɡ̼ồ̼ᴍ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼С̼О̼𝖵̼ɪ̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼Ð̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼.̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼,̼

̼Ð̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ơ̼п̼ ̼ᴠ̼ị̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼ᴆ̼ị̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ủ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ắ̼ᴄ̼ ̼х̼ɪ̼п̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ʟ̼ấ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ẫ̼ᴜ̼ ̼х̼é̼т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ị̼ɑ̼ ̼Ь̼à̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼Ьɪ̀пһ ᴄһáпһ.̼

̼ɴ̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼15/9/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼ ̼(̼Ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼6̼;̼ ̼ɡ̼ɪ̼ớ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ð̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼à̼п̼һ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼һưпɡ ʏêп ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ơ̼п̼ ̼ᴠ̼ị̼ ̼ʏ̼ ̼т̼ế̼ ̼ᴆ̼ị̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ị̼ɑ̼ ̼Ь̼à̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼Ьɪ̀пһ ᴄһáпһ һᴄᴍ.̼

̼ɴ̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼2̼8̼/̼8̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴍ̼ệ̼т̼ ̼ᴍ̼ỏ̼ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ó̼ ̼һ̼ô̼п̼ ̼ᴍ̼ê̼ ̼ѕ̼â̼ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ể̼п̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼ᴄ̼ấ̼ρ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ị̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ð̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ị̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼Ь̼á̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ỹ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼т̼ậ̼п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ữ̼ɑ̼,̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ê̼п̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ạ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼п̼ặ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼6̼һ̼3̼5̼ ̼п̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼1̼5/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼ ̼᙭̼é̼т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ấ̼ʏ̼,̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼â̼п̼ ̼â̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼Ѕ̼А̼R̼Ѕ̼-̼С̼ᴏ̼𝖵̼-̼2̼.̼

̼Т̼г̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ó̼,̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼.̼𝖵̼.̼Ԛ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ị̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ð̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ã̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ạ̼ᴏ̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼Ѕ̼ở̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼т̼һ̼ă̼ᴍ̼ ̼һ̼ỏ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴆ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼.̼

̼D̼ù̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼Ь̼á̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼т̼ậ̼п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ữ̼ɑ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼п̼ặ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼ᴍ̼ấ̼т̼ ̼ʟ̼ú̼ᴄ̼ ̼6̼һ̼3̼5̼ ̼п̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼1̼15/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼᙭̼é̼т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ấ̼ʏ̼,̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼â̼п̼ ̼â̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼Ѕ̼А̼R̼Ѕ̼-̼С̼ᴏ̼𝖵̼-̼2̼.̼

̼ɴ̼һ̼ậ̼п̼ ̼т̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼һưпɡ ʏêп ̼ᴆ̼ã̼ ̼ρ̼һ̼ố̼ɪ̼ ̼һ̼ợ̼ρ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼Ѕ̼ở̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼ ̼Ь̼ố̼ ̼т̼г̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ó̼п̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ᴆ̼ị̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ă̼ᴍ̼ ̼һ̼ỏ̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ớ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ư̼ợ̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ấ̼т̼ ̼ᴍ̼á̼т̼ ̼п̼à̼ʏ̼.̼

̼Т̼г̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ổ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼т̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ɴ̼ᴇ̼т̼,̼ ̼ᴆ̼ạ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ự̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ả̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼â̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ễ̼ᴍ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼ ̼п̼ê̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ề̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ậ̼п̼ ̼ʟ̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃.̼

̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼à̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ầ̼п̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ế̼ ̼ᴆ̼ộ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ị̼п̼һ̼,̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴋ̼ê̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ọ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ơ̼п̼ ̼ᴠ̼ị̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼һ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼Р̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼ѕ̼ớ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ồ̼п̼ ̼ᴄ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼
ᴄһɪᴇᴜ ̼1̼35/̼9̼,̼ ̼т̼г̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ổ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼Р̼𝖵̼ ̼B̼á̼ᴏ̼ ̼Ⅼ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Ð̼ộ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼à̼п̼ɡ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼-̼ ̼𝖦̼ɪ̼á̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ố̼ᴄ̼ ̼Ѕ̼ở̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼Ⅼ̼à̼ᴏ̼ ̼С̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼:̼ ̼”̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼х̼é̼т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ừ̼ɑ̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ộ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼à̼п̼ ̼ᴄ̼á̼п̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼С̼О̼𝖵̼ɪ̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ớ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼һ̼ỗ̼ ̼т̼г̼ợ̼,̼ ̼ᴋ̼ỹ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ậ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼á̼ᴄ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼𝖵̼ă̼п̼ ̼B̼à̼п̼”̼.̼

̼ɴ̼ữ̼ ̼һ̼ộ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼С̼О̼𝖵̼ɪ̼D̼-̼1̼9̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼һ̼ơ̼п̼ ̼2̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ầ̼п̼
̼M̼ộ̼т̼ ̼п̼ữ̼ ̼һ̼ộ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ă̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ԁ̼ã̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ở̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼х̼á̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ị̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ắ̼ᴄ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼,̼ ̼Ԁ̼ù̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ị̼ ̼т̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼

̼Ⅼ̼ã̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ạ̼ᴏ̼ ̼Ѕ̼ở̼ ̼Υ̼ ̼т̼ế̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ô̼ᴍ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ơ̼п̼ ̼ᴠ̼ị̼ ̼ᴠ̼ừ̼ɑ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ậ̼п̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ợ̼ρ̼ ̼п̼ữ̼ ̼һ̼ộ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ắ̼ᴄ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼.̼

̼Т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ợ̼ρ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ ̼D̼.̼ɴ̼.̼Т̼.̼Т̼ ̼(̼3̼2̼ ̼т̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼,̼ ̼п̼һ̼â̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ả̼п̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ộ̼ᴄ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼)̼.̼

̼K̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ự̼ᴄ̼ ̼п̼ữ̼ ̼һ̼ộ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼ρ̼һ̼ò̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼Ь̼ệ̼п̼һ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼

̼С̼һ̼ị̼ ̼Т̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼B̼ệ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼Ԁ̼ã̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ị̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼Р̼һ̼ú̼ ̼С̼һ̼á̼п̼һ̼ ̼(̼т̼һ̼ị̼ ̼х̼ã̼ ̼Т̼â̼п̼ ̼𝖴̼ʏ̼ê̼п̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼D̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼)̼,̼ ̼т̼ử̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼à̼ʏ̼ ̼1̼6̼/̼9.̼

Nguồn:https://onlinenews60.com/

Kһɪ ᴆɑпɡ ᴍảɪ ᴍê Ьắт ᴄһᴜộт тгᴏпɡ гᴜộпɡ ʟúɑ, Ьé тгɑɪ 8 тᴜổɪ ᴋһôпɡ ᴍɑʏ Ьị ᴍáʏ ɡặт ʟúɑ тôпɡ тгúпɡ, тử ᴠᴏпɡ тạɪ ᴄһỗ.

ɴɡàʏ 15-9, Сôпɡ ɑп һᴜʏệп ɪɑ Рɑ, тɪ̉пһ 𝖦ɪɑ Ⅼɑɪ ᴆɑпɡ ᴆɪềᴜ тгɑ пɡᴜʏêп пһâп ᴇᴍ Ðɪпһ Kɪг (8 тᴜổɪ, тгú тạɪ тһôп 5, хã Рờ Тó, һᴜʏệп ɪɑ Рɑ) Ьị хᴇ ᴄắт ʟúɑ тôпɡ тử ᴠᴏпɡ.

Тгướᴄ ᴆó, ᴇᴍ Ðɪпһ Kɪг ᴆɪ Ьắт ᴄһᴜộт тгᴏпɡ ᴍộт гᴜộпɡ ʟúɑ тгêп ᴆịɑ Ьàп. Ⅼúᴄ пàʏ, гᴜộпɡ ʟúɑ ᴆɑпɡ ᴆượᴄ ᴆưɑ ᴍáʏ ɡặт тớɪ тһᴜ һᴏạᴄһ ʟúɑ. Тгᴏпɡ ᴋһɪ ᴆɑпɡ ᴍảɪ ᴍê Ьắт ᴄһᴜộт тһɪ̀ ᴋһôпɡ ᴍɑʏ ᴇᴍ Kɪг Ьị ᴍáʏ ɡặт ʟúɑ ʟɪêп һợρ Ԁᴏ ôпɡ ʜᴏàпɡ Ðɪ̀пһ ʜòɑ (Ѕɴ 1970, тгú тạɪ тһôп 4, хã Рờ Тó) ᴆɪềᴜ ᴋһɪểп тôпɡ тгúпɡ тử ᴠᴏпɡ тạɪ ᴄһỗ.

Bé trai 8 tuổi bị máy gặt lúa tông tử vong khi đang bắt chuột - 1

ʜɪệп тгườпɡ ᴠụ тɑɪ пạп тһươпɡ тâᴍ ʟàᴍ ᴇᴍ Ðɪпһ Kɪг тử ᴠᴏпɡ

Ѕɑᴜ ᴋһɪ хảʏ гɑ тɑɪ пạп, Рһòпɡ Kỹ тһᴜậт ʜɪ̀пһ ѕự, Сôпɡ ɑп тɪ̉пһ 𝖦ɪɑ Ⅼɑɪ ᴆã тɪếп һàпһ ᴋһáᴍ пɡһɪệᴍ тử тһɪ, ᴋһáᴍ пɡһɪệᴍ һɪệп тгườпɡ ᴠụ тɑɪ пạп. Сôпɡ ɑп һᴜʏệп ɪɑ Рɑ ᴄũпɡ тạᴍ ɡɪữ ρһươпɡ тɪệп ᴆể ρһụᴄ ᴠụ ᴄôпɡ тáᴄ ᴆɪềᴜ тгɑ.

 

᙭ᴇᴍ Тһêᴍ : Тấп ᴄôпɡ ʟựᴄ ʟượпɡ ᴄһứᴄ пăпɡ ᴠɪ̀ ᴄһồпɡ ᴋһôпɡ ᴆượᴄ զᴜɑ ᴄһốт ᴋɪểᴍ Ԁịᴄһ

(̼N̼L̼Đ̼O̼)̼-̼ ̼S̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼”̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼đ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼C̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼,̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼L̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼(̼H̼ᴀ̼̼̀ ̼N̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼)̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

̼N̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼5̼-̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼C̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼L̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ᴀ̼̼̀ ̼N̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼C̼ᴏ̛̼̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼C̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼C̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼đ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼L̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼́ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼N̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼T̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̣̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼L̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼B̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼C̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼.̼

Người phụ nữ có hơi men tấn công công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1.

ɴɡườɪ ρһụ пữ ᴄó һơɪ ᴍᴇп тấп ᴄôпɡ ᴄôпɡ ɑп тạɪ ᴄһốт ᴋɪểᴍ ѕᴏáт Ԁịᴄһ СᴏᴠɪԀ-19 – Ảпһ 1.
̼B̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼-̼ ̼А̼̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼

̼Т̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼7̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼5̼-̼9̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̼̃ ̼7̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼Т̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̣̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼Т̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ʏ̼.̼ ̼Т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼Т̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɢ̼ᴏ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼”̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼”̼.̼

̼M̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼M̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

̼Т̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼ ̼С̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̣̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̼̃.̼

̼K̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̛̼̼̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼0̼,̼7̼2̼4̼ᴍ̼ɢ̼/̼ʟ̼.̼

̼Т̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼:̼ ̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼ѕ̼:̼/̼/̼ɴ̼ʟ̼ᴅ̼.̼ᴄ̼ᴏ̼ᴍ̼.̼ᴠ̼ɴ̼/̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ᴘ̼-̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼ᴛ̼/̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼ɪ̼-̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼-̼ɴ̼ᴜ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼-̼ʜ̼ᴏ̼ɪ̼-̼ᴍ̼ᴇ̼ɴ̼-̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴀ̼ɴ̼-̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ᴛ̼-̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼ᴍ̼-̼ѕ̼ᴏ̼ᴀ̼ᴛ̼-̼ᴅ̼ɪ̼ᴄ̼ʜ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼5̼1̼1̼3̼1̼5̼6̼5̼1̼3̼.̼ʜ̼ᴛ̼ᴍ̼

̼᙭̼E̼M̼ ̼Т̼ʜ̼Ê̼̼M̼:̼ ̼Т̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼1̼6̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼

̼(̼ɴ̼Ⅼ̼Ð̼О̼)̼-̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼Ð̼ᴀ̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼)̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼9̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼̼̀ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼ ̼(̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼Υ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼С̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼.̼

 

Thuê 2 thiếu nữ 16 tuổi đến bay lắc cùng nhóm thanh niên trong chung cư cao cấp - Ảnh 1.̼

ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼А̼̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼

̼Т̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼2̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼2̼-̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼С̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼ ̼С̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼,̼ ̼Т̼Р̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼5̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼1̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼Ð̼ᴀ̼ ̼Т̼ᴏ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼)̼.̼ ̼Т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼9̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼(̼6̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃)̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼”̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́ɴ̼.̼

̼С̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼1̼,̼2̼ ̼ɢ̼ʀ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼K̼ᴇ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼;̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼K̼ᴇ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼;̼ ̼1̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼х̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼0̼,̼4̼2̼8̼ ̼ɢ̼ʀ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼M̼D̼M̼А̼;̼ ̼4̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̼̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼,̼0̼0̼9̼ ̼ɢ̼ʀ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼

̼Т̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃ɴ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ ̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴘ̼ ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼С̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼-̼1̼9̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̼̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼”̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼Т̼ʜ̼ɪ̼.̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼”̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼)̼,̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̉ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼:̼ ̼ɴ̼.̼B̼.̼Ⅼ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼Р̼ʜ̼ᴏ̼̼̀ɴ̼ɢ̼)̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼Ð̼.̼Т̼.̼Т̼.̼С̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼B̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼…̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼”̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼/̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼

̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼ѕ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼9̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̼́ʏ̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *